Hemmakontor


Din arbetsplats hemma ska vara trygg & säker.Det flesta upplever att det finns för få eluttag runt arbetsplatsen. Det gör att många använder sig av förlängningssladdar och förgreningsdosor. Detta ser inte bara trist ut, det kan även utgöra en brandrisk.

En god tumregel är att elektriska apparater som använder mer än 1000 W inte ska anslutas via en förlängningssladd eller förgreningsdosa. Det innebär att elelement och flyttbara oljeelement alltid bör anslutas till fasta eluttag. Dagens dubbla eluttag kan ofta enkelt ersättas med modeller med flera eluttag, så kallade multiuttag.

KONTAKTA OSS


MER INFORMATION