En medvetensatsning på service


Vi är ett serviceföretag med resurser och kompetens inom industri- och fastighetsservice samt ROT och nybyggnad. Med en medveten satsning på service kan vi idag erbjuda snabba insatser för att tillgodose både stora som små kunders el/driftsäkerhet.

Fastighetsservice

För att som fastighetsägare ha och behålla nöjda hyresgäster krävs att el, värme, kyla, vatten och styrning så detta fungerar dygnet runt.

Vi har de resurser och den kompetens som krävs för att upprätthålla detta. Vi kan se till att uppkomna fel på fastigheten åtgärdas inom rimlig tid, vilket är till gagn för alla berörda parter.

Har idag ett antal kunder som vi har avtal med där vi sköter fastighetens totala behov av service/underhåll inom el/vvs/vent m.m.

Industriservice

Att hålla igång produktionen, att maskiner och elförsörjning fungerar utan störningar, att utnyttja elenergin mest effektivt till lägsta kostnad osv.

Vi har de resurser och den kompetens som krävs för att upprätthålla detta, vilket innebär att störningar i produktionen kan hållas på en så låg nivå som möjligt.

Avtalsservice

Detta är den grupp som tar hand om dina mindre reparationer och löser dem snabbt. Klicka på namnet för att komma till onlinekatalog. Vi säljer & servar alla dessa produkter.

Wilo – Pumpar

Frico – Fläktar & Luftridåer

Franke – Köksfläktar

Busck – Motorer & Kuggväxlar

Elinstallation / ROT

Med en entreprenör som tar aktiv del av projektstadiet till igångkörning, vilket ger driftsfördelar och lägre kostnader på lång sikt.

Har vi vart med från början ”kan” vi din fastighet, inga inlärningskostnader! Vilket innebär att vi kan serva och underhålla på bästa tänkbara sätt.

Solel och billaddning

Vi har i vårt strategiarbete pekat ut området som mycket intressant.

Idag har vi gjort ett antal installationer av solcellsanläggningar mot Eon och då uteslutande villor. Vi har i egen regi även gjort några installationer åt företag. När det gäller billaddning har vi utfört installationer både mot privatpersoner och företag.